Blog

คอร์สติว …ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ(ตั๋วทนาย) ปี 2556

รายละเอียดคอร์ส :

วิสดอม เทรนนิ่ง…..เปิดติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ(ตั๋วทนาย)  เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้
ต้องการประกอบวิชาชีพทนายความเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งข้อสอบก็ยากกว่าแต่เดิมมาก จากสถิติการสอบ
ที่ผ่านมามีผู้สมัครนับพัน แต่ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีเพียงจำนวนน้อย สถาบันจึงเปิดคอร์สติวเพื่อให้ผู้
เตรียมตัวสอบตั๋วทนายได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพทนายความ เป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่สอบผ่านอย่างเดียว อาจารย์ผู้
สอนจะแนะนำวิธีการเป็นทนายความที่ดีมีคุณธรรม สอดแทรกความรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นทนายความ  ท่านจะได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที่
สำหรับการติวในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ(ตั๋วรุ่น/ตั๋วปี) เป็นการสอนสดทุกคอร์สท่านสามารถสอบถามทุกปัญหา ทุก
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ อาจารย์ผู้สอนจะแนะนำเทคนิค วิธีการในการทำข้อสอบในแต่ละข้ออย่างเจาะลึกเพื่อให้เข้าใจและจดจำ
ได้ง่ายการตีโจทย์ในแต่ละข้อทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย สำหรับข้อสอบอัตนัยจะฝึกฝนให้เขียนคำฟ้อง คำร้อง  หนังสือบอก
กล่าวและเอกสารอย่างอื่นอีกมากมายกับแบบฟอร์มจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทำให้ท่านสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
คอร์สติวตั๋วทนาย :

คอร์ส 1 (คอร์สทั่วไป)    อบรม 8 วัน  48 ชั่วโมง (อังคาร – ศุกร์   คอร์สละ 3,900 บาท)

คอร์ส 2 (คอร์สเจาะลึก)  อบรม 2 วัน  12 ชั่วโมง   (เสาร์ – อาทิตย์   คอร์สละ 2,000 บาท)

คอร์ส 3 (คอร์สส่วนตัว) อบรม 10 วัน  60 ชั่วโมง(กำหนดวันเวลาเรียนได้คอร์สละ 6,900 บาท)


เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ภาคปฏิบัติ รุ่น 40 รับสมัคร มค.56 อบรม กพ. – มีค.56)


การรับรองผล : เรียนฟรีคอร์สต่อไปสำหรับภาคที่ไม่ผ่าน (หากไม่ผ่านภาคทฤษฎี สามารถเรียนฟรีในภาคทฤษฎีรุ่นถัดไปได้)
วิธีการสมัครได้ใน  www.panyafreedom.com  หรือสอบถาม  08-9851-7077

รายละเอียดการสอบตั๋วทนายของสภาทนาย

1.ภาคปฏิบัติ รุ่น 39

-สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2556

-ประกาศผลสอบ  วันที่ 12 เมษายน 2556

2.ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรุ่น 40

-ประกาศผล (ภาคทฤษฎี 6 กพ. 56)

-ฝึกภาคปฏิบัติ 18 กพ. – 17 สค. 56

-สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ 40 ประมาณปลายเดือน สค. 56

3.ผู้ฝึกงานในสำนักงาน(ตั๋วปี)  ครั้งที่ 1/2556

-ลงทะเบียนสอบวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556

-สอบข้อเขียนประมาณปลายเดือน  กค. 56

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply